SindsrobønGud giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. Mod til at ændre de ting jeg kan og visdom til at se forskellen.

SerenityprayerGod grant me the serenity to accept things I cannot change.
Courage to change things I can and wisdom to see the difference.

De tolv trin


1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for alkohol, (mad, stoffer ect.), og at vi ikke kunne klare vort eget liv.

2. Vi kom til den erkendelse, at en magt større end os selv kunne give os vores sunde fornuft tilbage.

3. Vi besluttede at lægge vor vilje og vort liv over til Gud,, sådan som vi opfattede ham.

4. Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse.

5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vores fejl.

6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist.

7. Vi bad ham ydmygt fjerne alle vore fejl.

8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og vi var villige til at gøre det godt igen.

9. Vi gik direkte til de mennesker, såfremt vi ikke derved ville såre dem eller andre.

10. Vi forsatte med vor selvransagelse, og når vi ikke derved ville såre dem eller andre.

11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede ham, idet vi bad om at få af vide, hvad der var hans mening med os og om at få styrke til at udføre den.

12. Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at praktisere disse principper i alt, hvad vi foretog os.
  

Minnesotamodellen historie


Minnesotamodellen stammer fra Minnesota i USA . Det er en behandlingsform for alkoholikere og baserer sig på de første erfaringer, man gjorde sig med AA, Anonyme Alkoholikere , som blev grundlagt i 1935 . Den bygger på 12-trinsprogrammet og det princip, at ædru alkoholikere hjælper aktive alkoholikere. Man anser alkoholisme for en behandlingskrævende sygdom , der rammer hele familien . "En dag ad gangen" er Minnesotamodellens motto . I Danmark var det første behandlingssted, der benyttede Minnesotamodellen, Helioscentret , som ligger i den lille by Hyllested ved Ebeltoft .