Hejs Det danske Flag er skrevet i håb om, at mange vil tænke over den tekst, der er. Vi skal stå op for vort fædreland og ikke bare give det væk,  det er jo lige før EU bestemmer mere over regler og love i vores land end vi selv gør. Hvor er vi så henne?

De soldater der kæmpede for vort smukke fædreland, har de kæmpet med livet som indsats forgæves? Døde de forgæves?
Hvad gør vi for at bevare vort smukke fædreland?

Når du har lyttet og hørt, så er du velkommen til at skrive en besked i min gæstebog

🙂
 
Sangen forefindes på Cd, der kan kan via Cd buy under Look at The Star eller inde på Itunes. Der er copyright på sangen.

Hvis du har lyst til at høre min nye Cd "Jeg vandrer" kan du gå ind på www.myspace.com/kristensenruth og høre den. Der er desværre ingen video til den nye endnu.

God fornøjelse
🙂Hoist The Danish flag is written in the hope that many will think about the text. We must stand up for our country and not just give it away, it's just before the EU provides more than rules and laws in our country than we do. Where are we then?

The soldiers who fought for our beautiful homeland, they fought with their lives in vain? They died in vain?
What do we do to preserve our beautiful homeland?

When you have listened and heard, so feel free to write a message in my guestbook

 
The song is available on CD that can be purchased by visiting the CD.
There is copyright on the song.

If you want to hear my new CD "Jeg Vandrer (I walk)" you can go to www.myspace.com / kristensen ruth and hear it. Unfortunately no video for the new yet.

If you want to buy it you can go to my webshop shop4you music on my homepage. 

Enjoy 🙂